Institut for Mental Sundhed

Institut for Mental Sundhed

Hos IFMS tilbyder vi et fleksibelt og helhedsorienteret samarbejde, hvor kundens og borgerens behov er i centrum.

 

Vores kerneydelser er -

 

Samtaleforløb til sygemeldte og ledige:

Vi tilbyder forskellige forløbstyper med individuelle samtaler kombineret med virksomhedsvendte indsatser til sygemeldte og ledige borgere.

 

Erklæringer:

Vi tilbyder speciallægeerklæringer og neuropsykologiske vurderinger til blandt andet social- og beskæftigelsesområdet, AES, forsikrings- og pensionsselskaber.

 

Digital læringsplatform:

Vi har udviklet en digital læringsplatform med videoer om psykiatri og beskæftigelse. Der tilbydes nyttig viden til ansatte på jobcentre, sygemeldte og ledige borgere og virksomheder. På læringsplatformen findes der digitale psykoedukationsforløb, som er målrettet ADHD og stress, angst og depression. Forløbene er hjælp til selvhjælp.

 

Lægefaglig sparring:

Vi tilbyder lægekonsulenter og speciallæger i psykiatri til beskæftigelses- og forsikringsområdet. Vi er specialiseret i sagsparring, screeningssamtaler og supervision. Vores medarbejdere har et solidt kendskab til både sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Logo